Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

  • Cùng Mua nhận thanh toán bằng thẻ ATM thông qua cổng thanh toán 123pay hoặc thẻ tín dụng (VISA, MASTER CARD) thông qua cổng thanh toán Cybersource, chuyển khoản và tiền mặt.
  • Với thanh toán tiền mặt, Cùng Mua sẽ thu tiền khi giao hàng cho bạn.
  • Với thanh toán thẻ ATM nội địa qua cổng 123pay, khách hàng cần đăng ký dịch vụ thanh toán qua Internet tại ngân hàng trước.
  • Với thanh toán chuyển khoản, bạn có thể thanh toán vào một trong các tài khoản sau: